Versenypiaci információszerzés, elemzés és értékelés, információvédelem

Stratégiai szintű vezetői döntés-előkészítő, -támogató és információszerző tevékenységünket azoknak ajánljuk, akik szeretnék megerősíteni cégük versenypiaci pozícióját. Szolgáltatásunk része a komplex adat- és információgyűjtés, a versenytárs-monitoring, a stratégiai vezetői döntéstámogatás, az iparági helyzetelemzés a lehetőségek és prognózisok kidolgozásával. Mindezeken túl előre meghatározott témakörű sajtófigyelést és hírelemzést is végzünk.

Vállalatbiztonsági tanácsadás, üzleti kockázatkezelés, audit

Vállaljuk társaságok folyamatos üzletmenetét, illetve vagyonát veszélyeztető biztonsági kockázatok feltárását és elhárítását. A szolgáltatás részeként felmérjük a szervezet belső biztonsági, illetve védelmi struktúráját, elvégezzük a belső működési folyamatok és szabályozási rendszerek átfogó, biztonsági szempontú kockázatelemzését, illetve a fizikai és biztonságtechnikai védelmi rendszerek, valamint az informatikai rendszerek teljes körű auditját is.

Magánnyomozás, partnervizsgálat

Szakszerű és jogszerű információszerző tevékenységünket a vonatkozó jogszabályi keretrendszer adta lehetőségek és eszközrendszer mentén végezzük. Ennek része a speciális adatgyűjtés és kiértékelés, a bizonyítékszerzés és -szolgáltatás, valamint a megfigyelés. Az üzletfelek, üzleti partnerek, versenytársak megbízhatósági, hitelességi, illetve hitelképességi háttérellenőrzése szintén részét képezi szolgáltatási portfóliónknak. Képesek vagyunk feltárni cégek teljes vezetői és tulajdonosi struktúráját, feltérképezni az üzleti érdekeltségeket, összefonódásokat, az üzleti kapcsolatrendszert. A megrendelő elé tudjuk tárni a felmért cég előéletét, valós vagyoni helyzetét és hitelképességét, beleértve a fizetési morálra, a finanszírozhatóságra és a követelésérvényesíthetőségre vonatkozó információkat is.

Emellett portfóliónk része a munkatársak, együttműködő személyek megbízhatósági, hitelességi, illetve hitelképességi háttérellenőrzése, az úgynevezett vetting is. A szolgáltatás részeként ellenőrizzük a személyes adatok valóságát, a személyes vagyoni helyzetet, és összegyűjtjük, illetve elemezzük az életvitelre és a családra vonatkozó háttérinformációkat is.

Sok konkurensünkkel ellentétben mi nem csak papírokból dolgozunk. Ha szükséges, terepmunkát is végzünk, hogy a lehető legpontosabb információkat szerezzük meg megrendelőink számára.